آدم پشت این نوشته‌ها

آدم پشت این نوشته‌ها به شما هشدار می‌دهد!

این نوشته‌ها غلط یا درست نیست و تنها مدل ذهنی اوست.

او خودش همیشه به حرف‌های توی نوشته‌های خودش عمل نمی‌کند و در تلاش است که فاصله بین حرف و عملش کم‌تر شود.

او خود می‌داند که حرف‌هایش و مدل ذهنی‌اش پر از خطاست و هر روز در پی بهتر کردن مدل ذهنی‌اش هست.

او خوب می‌داند که یکی از بهترین راه‌ها برای پخته شدن تفکراتش دریافت بازخورد است. پس منتظر نقد شماست.

او هر روز در حال سروکله زدن با زندگی است تا بتواند به زندگی‌اش معنا بدهد و از خمودی و یک جا نشینی فرار کند.

آدم پشت این نوشته‌ها نه تنها کامل نیست که با شرایط معمولی هم فاصله زیادی دارد.

اما آدم پشت این نوشته‌ها دوست دارد که بنویسد.

دوست دارد که از طریق نوشتن دوستان جدیدی پیدا کند.

دوست دارد که نوشته‌های دیگران را بخواند.

دوست دارد که هر روز مفیدتر باشد و ارزش بیشتری به دنیای اطرافش اضافه کند.

آدم پشت این نوشته‌ها امین کاکاوند است.