ارتباط با مخاطب در دنیای راک : بیتلز یا لد زپلین

در حال خواندن پست آموزنده یاور مشیرفر، اقتصاد تاثیر یا «محتوا چگونه ارزش آفرین می‌شود؟» بودم که نکته بسیار جالبی در ذهنم مرور شد. به نظرم آمد برای فهم بهتر و به عنوان مصداق خوبی برای مفهومی که یاور در مورد آن صحبت می‌کند، بهتر باشد که این داستان را اینجا هم تعریف کنم. یاور در قسمتی از مقاله جذاب و «کوتاه» خود نوشته که : رمان‌های ادبیات کلاسیک، سمفونی بتهوون، آثار موتزارت، باخ، چایکوفسکی و راخمانینوف همگی صرفا واجد «کیفیت محتوا» نیستند: ارتباط بسیار خوبی با مخاطب برقرار می‌کنند. ارتباطی که بیشتر با روح مخاطب درگیر می‌شود. ارتباطی که ماحصل آن علاوه بر تأثیر، برانگیختن احساس «رضایت» و «لذت» هم هست. همینجا یک پرانتز باز کنیم : به قول نسیم طالب گاهی یک کتاب ۶۰۰ صفحه‌ای بسیار کوتاه است

ادامه مطلب